Zaznacz stronę

Zarządzanie spółkami grupy

Technologia zagospodarowania odpadów

Rozwój rynku przetwarzania odpadów

O firmie

EkoPartner Group wyznacza cele krótko- i długoterminowe, zarządza oraz nadzoruje pracę firm wchodzących w skład grupy: EkoPartner Lubin, EconTrader, Econ.

Celem grupy jest rozwój na rynku przetwarzania odpadów i dostarczanie technologii zagospodarowania odpadów.

Grupa


Zakład przetwarzania
odpadów – RIPOK

Zagospodarowanie odpadów
kalorycznych na RDF

Technologie przetwarzania odpadów

Oferta spółek grupy

  • Przyjmowanie oraz mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych z regionu północnego
  • Przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów z selektywnej zbiórki
  • Przyjmowanie i biologiczne przetwarzanie bioodpadów oraz odpadów zielonych
  • Skup i sprzedaż surowców wtórnych
  • Rekultywacja terenów zdegradowanych


Zagospodarowanie w procesach odzysku frakcji nadsitowej pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych


Technologie konwersji odpadów organicznych w wysokojakościowe paliwa stałe oraz biostabilizacji odpadów komunalnych podsitowych i osadów ściekowych

EkoPartner Group Sp. z o.o.

Ul. Ślęzoujście 5
54-105 Wrocław
T +48 71 364 77 20

KRS 0000339737
NIP 899-268-18-80
REGON 02109452

Zarząd spółki:

Prezes Zarządu – Filip Olenderek
Członek Zarządu – Maciej Bodnar

Skontaktuj się z nami